Bestyrelsen i Chokoladeselskabet er bygget op således:


Formand:

Thomas Schødt Thomas@chokoladeselskabet.dk

Tlf. 23615974


Næstformand og Eventmanager:

Lotte Norup Rasmussen Lotte@chokoladeselskabet.dk

Tlf. 28991482


Kasserer:

Mia Mikkelsen Kasserer@chokoladeselskabet.dk

Tlf. 28991564


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Peter Olesen
  • Britt  Montesinos
  • Sanne Graff

Herudover findes

Et chokoladefestivaludvalg, redaktionsudvalg og arrangementsudvalg