Generalforsamling okt II

Referat: Generalforsamling for Chokoladeselskabet okt. 2019

Dagsorden 7. oktober 2019

1. Valg af dirigent

 • Camilla Holm er valgt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 • Thomas tager ordet.Festival 2019:
  5.500 gæster. Lidt færre end året før. 38 udstillere.
  Underskud på 90.000 kr. grundet køb af demokøkken til demo.
  Beløbet er afskrevet i indeværende år.Festival 2020:
  Afholdes i TAP1 den 29. februar og 1. marts.
  13 tilmeldte udstillere pt.
  Nyt tiltag bliver måske DM i chokolade med Callebaut, som evt. skal foregå i den lille hal (lørdag).
  Nyt tiltag bliver måske konditorkonkurrence med Lækkerier (søndag).Arrangementer:
  Der har været 4 i år.
  Nyt arrangementsudvalg ønskes.Tiltag i sæson 2019-2020:
  Kommunikation – herunder Instagram, Facebook og nyhedsbrev
  Styrkelse af bestyrelsen med:
  – arrangementsudvalg
  – kommunikationsudvalg: presseudvalg + redaktion
  – definerede opgaver

3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

 • Mia tager ordet.Antal medlemmer er nogenlunde det samme som sidste år.
  Udgifterne er højere i år end indtægterne. Dette skyldes primært køb af demokøkkener. Vi kunne have valgt at afskriver lidt hvert år, men vi har valgt at afskrive det hele nu.
  Derudover har der været ekstra udgifter i forbindelse med skift af lager. Vi har haft to lagre i en overgangsperiode.
  Ekstra udgifter til udvalgsdag.
  Egenkapitalen er faldet grundet underskuddet i år.
  Vi har økonomi til at afholde en ny festival i år. Ikke grund til bekymring i forhold til det.
 • Camilla erklærer regnskabet godkendt.
 • Kontingent fastholdes. Ingen indsigelser.
 • Der bliver spurgt fra Sus, om vi laver budgetter.
  Det gør vi som udgangspunkt ikke svarer Thomas og uddyber, at Chokoladefesival har sit eget budget, der skal gå i nul. Indkomne kontingenter går som udgangspunkt til arrangementer, mens virksomhedskontingenter går til drift af bestyrelsen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Mia Mikkelsen (modtager genvalg)
 • Sanne Graffe (modtager genvalg)
 • Britt Montesinos (modtager genvalg)
 • Dorte Rasmussen – ny (ikke tilstede men har fremsendt introduktion)
 • Marianne Skjoldborg – ny
 • Generalforsamlingen skal vælge 4 til bestyrelsen. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om ikke alle 5 kan blive valgt ind. Thomas giver til kende, at da der er 5 stk. kan den sidste kandidat indgå som suppleant, så der ikke går kræfter til spilde.
 • Der blev stemt og resultatet blev, at alle bliver valgt med Sanne som suppleant.

5. Valg af revisor

 • Mette og Jan er genvalgt.

6. Indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt

 • 6.000 kr. på rejser bedes uddybet. Thomas uddyber, at Lotte, Camilla og Thomas var i Stockholm til bage og chokoladefestival. Der var her meget brød, lakrids og pladechokolade men ikke så meget fyldt chokolade. Der var ikke meget bagning med chokolade, men mest bagværk som kanelsnurrer og lignende. Chokoladefestivalen i Sverige er kommerciel, så de skal tjene penge. Der er ikke en forening bag festivalen i Sverige, der driver den.
 • Camilla tager ordet og nævner, at det der bliver opnået ved at være af sted er, at få nye ideer til vores Chokoladefestival i Danmark. Turen til London i 2017 var god og gav ideer til børneworkshop, som vi med stor succes har haft i 2018 og 2019, mens turen til Stockholm gav input til de nye demokøkkener. I år går turen til Salon Du Chocolat, som afholdes i slutningen af oktober i Paris.
 • Thomas tilføjer, at vi fik talt med nye udstillere til Stockholm bagefestival.
  Derudover tilføjer Thomas, at beløbet til rejser også er så højt, da der er blevet købt flybilletter og hotel til Chokoladefestival i Paris. Her håber man, at lokke nogle franskmænd til Chokoladefestivalen i København.
 • Der kommer et spørgsmål til regnskabet omkring, hvorvidt indkøb af køkken ligger under festivalen. Her tilkendegiver Mia, at beløbet er indeholdt i festivalen.
 • Der kommer en tilkendegivelse fra et medlem. Hun har forslag til events og arrangementer og har forsøgt at kontakte Chokoladeselskabet i forhold til det, men ikke fået svar. Hun kender personligt ham, der blev nr. 2 i Bagedysten sidste år (Jesper Hemmingsen), som gerne vil være med.
 • Camilla runder af og nævner, at den nye bestyrelse skal konstitueres efter generalforsamlingen.

Tak for god ro og orden.

Leave a Reply